AKTUELLT

Just nu!

Projekt:

  • Ännu en etapp av IKEA´s BoKlok koncept, denna gång i Upplands-Väsby, Paradisängarna.
  • Ronald McDonald hus utbyggnad med 10 boenderum.
  • Stokab´s nya kontor gällande säkerhet och säkerställande av kraftförsörjning.
  • Ännu en etapp av IKEA´s BoKlok koncept, denna gång i Jordbro.
  • Ännu en etapp av radhus i samrbete med Viktor Hansson denna gång i Sandstugan.
  • Norrtälje Brandstation.
  • Säkerhetsinstallationer åt Stanley Security.
  • Installation av UPS:er i Stokab´s nodrum
Övrigt:
  • Januari 2019 : Nytt Ramavtal med Vasakronan
  • December 2018: Förlängning av ramavtalet med Akademiska Hus