Aktuell information


Information med anledning av Covid-19

I och med spridningen av det nya Coronaviruset står vi inför en ny och utmanande situation.
För oss på Galore Electro är våra anställdas och våra kunders säkerhet högsta prioritet.


Vi följer noggrant riktlinjer från svenska myndigheter och WHO (World Health Organisation) och agerar på ny information löpande genom att uppdatera våra rutiner. Vi uppmanar våra anställda att följa dem både under och efter arbetstid:
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Utöver myndigheternas rekommendationer har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vi bidrar till minskad smittspridning samt för att kunna säkerställa leveranser:
  • Våra anställda ombedes att undvika fysisk kontakt i form av till exempel handslag när de är ute på arbetsplatser.
  • Eftersom det är extra viktigt att vara noga med sin handhygien, så förser vi våra anställda med handsprit eller liknande produkter att ha i bilen för att kunna rengöra händer även när de inte har tillgång till vatten och tvål.
  • Om de anställda skulle uppvisa symtom på sjukdom ska de stanna hemma. De ska även särskilt undvika privat kontakt med sina kollegor för att minska risken att fler i personalstyrkan insjuknar.

Vi har fått information från våra största leverantörer av varor och material att de just nu inte ser några avvikelser i leveranser från deras partners, och att de därför håller alla försäljningskanaler öppet som vanligt. Trots detta har vi valt att utöka vårt eget lager med det material som vi vet att det är stor åtgång på.

För tillfället gör vi bedömningen att vår verksamhet överlag inte kommer att påverkas. Vi har en stabil ekonomi i ryggen och känner oss trygga med de åtgärder vi har vidtagit. I nuläget har vi inga sjukskrivningar och pågående och planerade projekt kommer att utföras enligt plan. Vi arbetar med andra ord på som vanligt.

Avslutningsvis vill vi be er som kan komma i komma i kontakt med oss, både inne på kontoret och ute på olika arbetsplatser att följa samma riktlinjer som vi följer, för allas säkerhet!

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss.