AKTUELLT

Just nu!

Projekt:

 • Ombyggnation av affärshus i entrala uppsala åt Vasakronan
 • 20-årsjubileum! 1999-2019
 • Ännu en etapp av IKEA´s BoKlok koncept, denna gång i Upplands-Väsby, Paradisängarna.
 • Ronald McDonald hus utbyggnad med 10 boenderum.
 • Stokab´s nya kontor gällande säkerhet och säkerställande av kraftförsörjning.
 • Ännu en etapp av radhus i samrbete med Viktor Hansson denna gång i Sandstugan.
 • Norrtälje Brandstation.
 • Kameraövervakning i Gottsunda i samarbete med Stanley Security
 • Säkerhetsinstallationer åt Stanley Security.
 • Installation av UPS:er i Stokab´s nodrum
Övrigt:
 • Januari 2019 : Nytt Ramavtal med Vasakronan
 • December 2018: Förlängning av ramavtalet med Akademiska Hus