OM OSS

Ett elinstallationsföretag
med bred kunskap och stabilitet
nu och i framtiden

Om oss

Galore ELECTRO AB grundades 1999 av nuvarande VD.
I början av 2022 så förvärvades samtliga aktier av Vestum AB.

Grundidén har alltid varit att erbjuda professionella och långsiktiga helhetslösningar för våra kunder till konkurrenskraftiga priser. 

Vi är i dag 45 st medarbetare och det finns alltid plats för flera engagerade medarbetare.
​​​​​​​​​​​​​​
I företaget finns behörighet utfärdat av elsäkerhetsverket för alla typer av elinstallationsarbeten, även högspänning dvs. över 1000volt

Företaget är medlem i Installationsföretagen (före detta EIO) samt har kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet.

​​​​​​​

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

God kvalitet och miljömedvetenhet gällande arbetsmiljö, tjänster och produkter är mycket viktiga områden för oss.
​​​​​​​

Vi har alltid haft en god Kvalitet,  Miljö och Arbetsmiljöplicy och efterlevt den i alla led.
Under 2020 tog vi beslutet att ceritfiera våra verkasamhetssystem enligt ISO standarderna.

Vårt certifikat och policys finns nedan att läsa.

Informationssäkerhet​​​​​​​

Informationssäkerhet är något som gäller alla i samhället varesig vi vill eller inte.
Detta är ett av vår tids största hot mot personer och företag och som drabbar alla på ett eller annat sätt och sker ofta i det dolda utan att vi märker det tills det är försent.
Galore Electro ligger i framkant gällande detta för att skydda företaget, personalen och inte minst våra kunder.
​​​​​​​
I Sverige är endast 77st (jan2021) av sveriges samtliga företag certifierade i ISO27000

Vi har valt att certifiera oss i ISO27000 för att säkerställa säkerheten för oss och våra kunder. 

Vårt certifikat och policys finns nedan att läsa.

​​​​​​​

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 
Vi har policys och rutiner för att säkerställa detta på bästa sätt i alla led samt GDPR säkrade system.