OM OSS

Ett elinstallationsföretag
med bred kunskap och stabilitet
nu och i framtiden

OM GALORE ELECTRO

Galore ELECTRO AB grundades 1999 av nuvarande ägare och tillika VD. 2002 ombildades företaget till aktiebolagsform


Grundidén har varit att erbjuda professionella och långsiktiga total-lösningar för våra kunder till konkurrenskraftiga priser.

Vi är i dag 40 st medarbetare och kommer under 2019 anställa ca 5 personer.

I företaget finns behörighet utfärdat av elsäkerhetsverket för alla typer av elinstallationsarbeten, även högspänning dvs. över 1000volt

Företaget är medlem i Installationsföretagen (förde detta EIO) samt har kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet.
KVALITET & MILJÖ

Kvalitet och miljöintyg från QiM AB


God kvalitet och miljömedvetenhet , både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter, är mycket viktiga områden för oss. I Kvalitetspolicyn ingår att vi skall uppfattas som en god arbetsgivare och bra samarbetspartner, att vi ska skapa långsiktiga relationer med våra anställda, kunder och leverantörer samt att vi skall inge förtroende.