Medlem i Installationsföretagen

Professionella och långsiktiga tekniska lösningar

Uppsala / Norrtälje / Stockholm

Våra tjänster

Galore Electro AB​​​​​​​

Grundidén har alltid varit a​​​​​​​tt erbjuda professionella och långsiktiga totallösningar för våra kunder till konkurrenskraftiga priser.

Vi är i dag 45 st medarbetare. ​​​​​​​I företaget finns behörighet utfärdat av elsäkerhetsverket för alla typer av elinstallationsarbeten, även högspänning.

Kvalitet & miljö​​​​​​​

God kvalitet och miljömedvetenhet gällande arbetsmiljö, tjänster och produkter är mycket viktiga områden för oss.

Vi ska uppfattas som en god arbetsgivare och som en bra samarbetspartner, vi ska skapa långsiktiga relationer med våra anställda, kunder och leverantörer samt att vi ska inge förtroende och kvalitet.
Därför har vi valt att certifiera oss i:
ISO9001 Kvalitet
ISO14001 Miljö
​​​​​​​ISO 45001 Arbetsmiljö

Informationssäkerhet​​​​​​​

Informationssäkerhet är något som gäller alla i samhället vare sig vi vill eller inte. Detta är ett av vår tids största hot mot personer och företag och som drabbar alla på ett eller annat sätt och sker ofta i det dolda utan att vi märker det tills det är försent.
​​​​​​​

Galore Electro ligger i framkant gällande detta för att skydda företaget, personalen och inte minst våra kunder.
Vi har valt att certifiera oss i ISO27000 för att säkerställa säkerheten för oss och våra kunder. 
Informationssäkerhet är något som gäller alla i samhället varesig vi vill eller inte.
Detta är ett av vår tids största hot mot personer och företag och som drabbar alla på ett eller annat sätt och sker ofta i det dolda utan att vi märker det tills det är försent.
​​​​​​​
Galore Electro ligger i framkant gällande detta för att skydda företaget, personalen och inte minst våra kunder.
Vi har valt att certifiera oss i ISO27000 för att säkerställa säkerheten för oss och våra kunder. 

GDPR​​​​​​​

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Vi har policys och rutiner för att säkerställa detta på bästa sätt i alla led samt GDPR säkrade system.

Arbeta hos oss

​​​​​​​
Galore Electro AB strävar ständigt efter att utveckla och expandera och söker därför alltid motiverade medarbetare. 
Är du intresserad av att jobba hos oss?

Aktuellt

Nytt 8-årigt ramavtal med
AB Stokab.
​​​​​​​Nytt 4-årigt ramavtal med Uppsala Kommuns
Fastighets AB
Nytt 4-årigt ramavtal med
Norrtälje Kommun
Nytt 4-årigt ramavtal med
SLU
​​​​​​​(Sveriges Lantbruksuniversitet)
Nytt 4-årigt ramavtal med
Norrtälje Vatten & Avfall