TJÄNST

Konsultation

KONSULTATION

Vi kan erbjuda följande:

  • Framtagning av förfrågningsunderlag för el, tele, data, säkerhet och trygghetslarmsanläggningar
  • Besiktning av elanläggningar.
  • Projektering av el, tele, data, säkerhet och trygghetslarmsanläggningar.
  • Inventering av el, tele, data, säkerhet och trygghetslarmsanläggningar.
  • Framtagning av dokumentation för el, tele, data, säkerhet och trygghetslarmsanläggningar mm.
Om ni har problem med Er elanläggning så har vi egna instrument för att proffesionellt ta reda på problemen.

Vi har instrument så att vi kan under av Er vald period mäta förbrukning och kvalitet av elanläggning, där förbrukning blivit populärt med tanke på stigande elpriser samt miljöpåverkan. Detta kan vi även göra i kombination med att vi kollar er inomhustemperatur under samma period för att på så sätt se eventuella samband.