Dokumentation

Dokumentation

Efter utförd installation överlämnar vi alltid dokumentation och underlag på arbetet som utförts. Dokumentationen är ett "kvitto" på att alla installationer har utförts på rätt sätt och att de uppfyller gällande regler samt stämmer överens med det du har beställt.
​​​​​​​
Vi erbjuder följande:
  • Programhandlingar
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandlingar
  • Relationshandlingar
  • Myndighetsintyg