TJÄNST

Data

DATA

Vi kan erbjuda följande:

  • Installaton av samtliga på marknaden förekommande datanätsstandarder.
  • Installation av fibernät inom och utomhus.
  • Verifierade mätningar av TP samt Fibernät

Vi har egna kaliberade instrument som uppfyller gällande krav.